கமுதி அகமுடையார்… kamuthi agamudayar maruthu pandiyar guru poojai year 2023 …

Spread the love
0
(0)

கமுதி அகமுடையார்…

kamuthi agamudayar maruthu pandiyar guru poojai year 2023

#agamudayar
#agamudayarfestival
#maruthupandiyar
#maruthupandiar
#marutupandiyar
#marutupandiar
#marudu
#marudhu
#marudupandiar
#marudupandiyar
#marudhupandiyar
#marudhupandiar
#kamuthiagamudayar

#kalaiyarkovilgurupoojai
#kalaiyarkovilgurupoojai2023
#kalaiyarkovilmaruthupandiargurupoojai
#kalaiyarkovilmaruthupandiargurupoojai2023
#kalaiyarkovilmaruthupandiyargurupoojai
#kalaiyarkovilmaruthupandiyargurupoojai2023

#அகமுடையார்மேட்ரி
#அகமுடையார்திருவிழா
#மருதுபாண்டியர்
#மருதுபாண்டியர்குருபூஜை
#குருபூஜை2023
#மருதுபாண்டியர்குருபூஜை2023
#காளையார்கோவில்குருபூஜை
#காளையார்கோவில்குருபூஜை2023
#காளையார்கோவில்மருதுபாண்டியர்குருபூஜை
#காளையார்கோவில்மருதுபாண்டியர்குருபூஜை2023

 

Click here to Follow Instagram Page to Get Updates Instantly

Source

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Agamudayar Otrumai
Logo
× How can I help you?