வாணாதிராயர்கள் அகமுடையார்களே-கணக்கன் கூட்டத்தார் பட்டயம் -செப்பேட்டுச் சான்றுகள்!

Spread the love

First
agamudayarotrumai.com

வாணாதிராயர்கள் அகமுடையார்களே-கணக்கன் கூட்டத்தார் பட்டயம் -செப்பேட்டுச் சான்றுகள்!


இப்பதிவு அகமுடையார் ஒற்றுமை பேஸ்புக் பக்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்டது! (இதற்காய் அவர்களுக்கு நன்றி) .

அகமுடையார் ஒற்றுமை பக்கம் லிங்க்

அகமுடையார் ஒற்றுமை பக்கத்தில் குறிப்பிட்ட இப்பதிவுவின் லிங்க்

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Agamudayar Otrumai
Logo
× How can I help you?