13ம் நூற்றாண்டில் தொண்டைமானார் பட்டத்தில் ஓர் அகம்படியர்-பாண்டியர் காலத்துக் கல்வெட்டு கூற

Spread the love

First
agamudayarotrumai.com

13ம் நூற்றாண்டில் தொண்டைமானார் பட்டத்தில் ஓர் அகம்படியர்-பாண்டியர் காலத்துக் கல்வெட்டு கூற


இப்பதிவு அகமுடையார் ஒற்றுமை பேஸ்புக் பக்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்டது! (இதற்காய் அவர்களுக்கு நன்றி) .

அகமுடையார் ஒற்றுமை பக்கம் லிங்க்

அகமுடையார் ஒற்றுமை பக்கத்தில் குறிப்பிட்ட இப்பதிவுவின் லிங்க்

1 Comment
  1. காலம் உங்களை அடையாளப்படுத்தியது…..நீங்கள் கல்வெட்டில் கலந்திருக்கும் அகமுடையாரை அடையாளப்படுத்துகிறிர்கள்……..நன்றி.

Leave a reply

Agamudayar Otrumai
Logo
× How can I help you?