ஏதாவது ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் களின் வரலாற்ற…

ஏதாவது ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் களின் வரலாற்ற…
Spread the love
0
(0)
First

ஏதாவது ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் களின் வரலாற்றை மறைக்க வேண்டும் என இருகுலத்தோரின் முயற்சிகள் நன்றாக நடைபெறுகிறது. இதற்கு ஒத்து ஊதுவது போல அகமுடையார் க்கான சங்கம் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அமைப்பும் கற்பனை…ஏதாவது ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் களின் வரலாற்றை மறைக்க வேண்டும் என இருகுலத்தோரின் முயற்சிகள் நன்றாக நடைபெறுகிறது. இதற்கு ஒத்து ஊதுவது போல அகமுடையார் க்கான சங்கம் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அமைப்பும் கற்பனை…See more


இப்பதிவு போர்க்குடி_அகம்படியர்
பேஸ்புக் பக்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்டது! (இதற்காய் அவர்களுக்கு நன்றி) .

போர்க்குடி_அகம்படியர் பக்கம் லிங்க்

போர்க்குடி_அகம்படியர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்ட இப்பதிவுவின் லிங்க்

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Agamudayar Otrumai
Logo
× How can I help you?